PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ OFERIT DE CNAS


Grupa de vârstă

Sex

Număr de pct/ persoană/
Pe AN

Valoare minim garantată a
punctului per capita în vigoare (lei)

Valoare decontată medic
specialist/ persoană/an (lei)

Valoare decontată medic primar/
persoană/an (lei)

Valoare decontată medic /
persoană/an (lei)

c0

c1

c2

c3

c4=c2*c3

c5=c4+c4*20%

c6=c4-c4*10%

0 - 3 ani

M

13,0

8,50

110,5

132,6

99,45

F

13,0

8,50

110,5

132,6

99,45

4-18 ani

M

8,0

8,50

68,0

81,6

61,2

F

8,0

8,50

68,0

81,6

61,2

19-39 ani

M

3,0

8,50

25,5

30,6

22,95

F

4,0

8,50

34,0

40,8

30,6

40-59 ani

M

7,0

8,50

59,5

71,4

53,55

F

8,0

8,50

68,0

81,6

61,2

60+ ani

M

11,0

8,50

93,5

112,2

84,15

F

11,0

8,50

93,5

112,2

84,15Denumire serviciu medical

Frecvenţă/Plafon

Nr. pct pentru serviciile decontate prin plata pe serviciu

Val. minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)

Tarif decontat pe serviciu pentru medic specialist

Tarif decontat pe serviciu pentru medic primar

Tarif decontat pe serviciu pentru medic

c1

c2

c3

c4

c5=c3*c4

c6=c5+c5*20%

c7=c5-c5x10%

A. Pachet minimal

1. Servicii medicale pentru situaţiile de
urgenţă medico-chirurgicală

1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă

5,5 pct/consultaţie

3,50

19,25

23,1

17,325

2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic

1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie

5,5 pct/consultaţie

3,50

19,25

23,1

17,325

3. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei

a) luarea în evidenţă în primul trimestru;

1 consultaţie

5,5 pct/consultaţie

3,50

19,25

23,1

17,325

b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;

1 consultaţie pentru fiecare lună

5,5 pct/consultaţie

3,50

19,25

23,1

17,325

c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;

2 consultaţii pentru fiecare lună

5,5 pct/consultaţie

3,50

19,25

23,1

17,325

d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate
- la domiciliu;

1 consultaţie la domiciliu

15 pct/consultaţie

3,50

52,5

63

47,25

e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere
- la domiciliu;

1 consultaţie la domiciliu

15 pct/consultaţie

3,50

52,5

63

47,25

4. Servicii de planificare familială

2 consultaţii/an calendaristic/ persoană

5,5 pct/consultaţie

3,50

19,25

23,1

17,32

5. Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces

1 examinare la domiciliu

15 pct/examinare pentru constatarea decesului

3,50

52,5

63

47,25

6. Servicii de prevenţie

Consultaţia preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani

1 consultaţie o dată la 3 ani calendaristici

5,5 pct/consultaţie

3,50

19,25

23,1

17,32
B. Pachet de bază Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) : 3,5 lei

Denumire serviciu medical

Frecvenţă/Plafon

Nr. pct pentru serviciile decontate prin plata pe serviciu

Tarif decontat pe serviciu pentru medic specialist (lei)

Tarif decontat pe serviciu pentru medic primar (lei)

Tarif decontat pe serviciu pentru medic (lei)

1. Serviciile medicale preventive şi profilactice acordate asiguraţilor cu vârsta 0 - 18 ani

a) - la externarea din maternitate
- la domiciliul copilului

1 consultaţie la domiciliu

15 pct/consultaţie

52,5

63

47,25

b) - la 1 lună -
- la domiciliul copilului

1 consultaţie la domiciliu

15 pct/consultaţie

52,5

63

47,25

c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 şi 36 luni

1 consultaţie pentru fiecare din lunile nominalizate

5,5 pct/consultaţie

19,25

23,1

17,32

d) - de la 4 la 18 ani

1 consultaţie/an/asigurat

5,5 pct/consultaţie

19,25

23,1

17,32

2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei

a) luarea în evidenţă în primul trimestru;

1 consultaţie

5,5 pct/consultaţie

19,25

23,1

17,32

b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;

1 consultaţie pentru fiecare lună

5,5 pct/consultaţie

19,25

23,1

17,32

c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;

2 consultaţii pentru fiecare lună

5,5 pct/consultaţie

19,25

23,1

17,32

d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate
- la domiciliu;

1 consultaţie la domiciliu

15 pct/consultaţie

52,5

63

47,25

e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere -
- la domiciliu;
1 consultaţie la domiciliu

15 pct/consultaţie

52,5

63

47,25

3. Evaluarea, intervenția și monitorizarea adultului asimptomatic

a) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani

2 consultaţii/asigurat o dată la 3 ani calendaristici pentru completarea riscogramei

5,5 pct/consultaţie

19,25

23,1

17,32

b) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani - persoane asimptomatice depistate cu risc înalt

1 - 2 consultaţii/asigurat anual pentru completarea riscogramei

5,5 pct/consultaţie

19,25

23,1

17,32

c) asiguraţi cu vârsta >40 ani

1 - 3 consultaţii/asigurat/pachet prevenţie anual; consultaţiile pot fi acordate într-un interval de maxim 6 luni consecutive;

Până la 21 pct /pachet de prevenţie; intervalul de 6 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul pachetului;
Se raportează fiecare consultaţie odată cu activitatea lunii în care a fost efectuată

c.1) consultație evaluare inițială

1 consultație/pachet prevenție

5,5 pct/consultație

19,25

23,1

17,32

c.2) consultaţie pentru intervenție individuală privind riscurile modificabile

1 consultație /pachet prevenție

5,5 pct/ședință

19,25

23,1

17,32

c.3) consultație pentru monitorizare/control

1 consultație/pachet prevenție

10 pct/consultație

35

42

31,5

4. Servicii medicale curative


a) Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice

2 consultaţii/asigurat/episod

5,5 pct/consultaţie

19,25

23,1

17,32

a1) Consultaţiile pentru bolile cu potenţial endemoepidemic ce necesită izolare, acordate la distanță

2 consultaţii/asigurat/episod

5,5 pct/consultaţie

19,25

23,1

17,32

b) Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice – la cabinet

1 consultaţie/asigurat/lună

5,5 pct/consultaţie

19,25

23,1

17,32

b1) Consultaţiile pentru afecţiunile cronice acordate la distanţă

1 consultaţie/asigurat/lună

5,5 pct/consultaţie

19,25

23,1

17,32

c) Management de caz:

c.1) evaluarea iniţială a cazului nou


c.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2

3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive;

5,5 pct/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;

19,25

23,1

17,32

c.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC

3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive;

5,5 pct/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou;

intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;

19,25

23,1

17,32

c.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi

3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive;

5,5 pct/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;

19,25

23,1

17,32


O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmarea

Suplimentar 5,5 pct/ asigurat - caz nou confirmat de medicul de specialitate pentru fiecare dintre serviciile prevăzute la pct. c.1.1), c.1.2) şi c.1.3)

19,25

23,1

17,32

c.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz (HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi)

2 consultaţii în cadrul - monitorizării managementului de caz

Se raportează fiecare consultaţie odată cu activitatea lunii în care a fost efectuată, iar intervalul maxim între cele 2 consultaţii este de 90 de zile;
O nouă monitorizare de management de caz se efectuează după 6 luni consecutive, calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz.

6 pct/consultaţie în cadrul monitorizării - management de caz;

21

25,2

18,9

5. Servicii la domiciliu:

a) Urgenţă

1 consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă

15 pct/consultaţie

b) Episod acut/subacut/ acutizări ale bolilor cronice

2 consultaţii/episod

15 pct/consultaţie

52,5

47,25

47c) Boli cronice

1 consultație/asigurat/lună

15 pct/consultaţie

52,5

63

47,25

d) Management de caz pentru asiguraţii nedeplasabili înscrişi pe lista proprie


d.1) evaluarea iniţială a cazului nou


d.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2

3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;

15,5 pct/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou;

54,25

65,1

48,82

d.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC

3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;

15,5 pct/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou;

54,25

65,1

48,82

d.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi

3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;

15,5 pct/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou;

54,25

65,1

48,825


O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmarea

- Se raportează fiecare consultaţie odată cu activitatea lunii în care a fost efectuată, iar intervalul maxim între cele 2 consultaţii este de 90 de zile;
- O nouă monitorizare de management de caz se efectuează după 6 luni consecutive calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz.

Suplimentar 5,5 pct/asigurat - caz nou confirmat de medicul de specialitate

19,25

23,1

17,325

d.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz (HTA dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi)

2 consultaţii în cadrul - monitorizării managementului de caz

16 pct/consultaţie în cadrul monitorizării- management de caz;

56

67,2

50,4

e) Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces

1 examinare la domiciliu

15 pct/examinare pentru constatarea decesului

52,5

63

47,25

6. Administrare schemă tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat

conform schemei stabilite de către medicul pneumolog

40 de pct/ lună /asigurat cu condiția realizării schemei complete de tratament

140

168

126

7. Confirmare caz oncologic

pentru fiecare caz suspicionat de medicul de familie și confirmat de medicul specialist se acorda punctaj suplimentar

15 pct/caz/în luna în care medicul de familie a primit confirmarea


52,5

63

47,25

8. Serviciile medicale adiţionale

a) Spirometrie

maxim trei servicii/oră

10 pct/serviciu

35

42

31,5

b) Măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 ore

maxim trei servicii/oră

20 pct/serviciu

70

84

63

c) Măsurarea indicelui de presiune gleznă - braț

maxim trei servicii/oră

10 pct/serviciu

35

42

31,5

d) Efectuarea și interpretarea electrocardiogramei pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate

maxim trei servicii/oră

10 pct/serviciu

35

42

31,5
Tarif (lei)

Tarif (lei)

Tarif (lei)

e) ecografie generală - abdomen şi pelvis

Maximum 3 investigaţii pe oră/medic


60 lei

60 lei

60 lei